ביצוע סיקרי סיכונים

סקר סיכונים

חברת דגש בטיחות לייזר בע"מ מבצעת לבקשת לקוחותיה סיקר סיכוני לייזר הכולל את הפעולות הבאות:
1. בדיקת היבטי בטיחות במערכות הלייזר עצמן לעמידה בדרישות התקן הישראלי למוצרי לייזר
    שמספרו 1249 חלק 1 (הזהה לתקן הבינ"ל IEC 60825-1). 
  

2. בדיקת תנאי ההפעלה של מערכות הלייזר, מיקומן ואופן העבודה אתן.

3. בדיקת אמצעי ההתראה והשילוט באיזור בעבודה.

4. בחינת קיומם והתאמתם של אמצעי המיגון האישיים והסביבתיים.