תחומי פעילות החברה

חברת דגש בטיחות לייזר בע"מ מספקת שירותים שונים בתחום בטיחות הלייזר.

תחומי פעילות החברה:
מכון הדרכה: במסגרתו מכשירה החברה נאמני בטיחות, ממוני בטיחות לייזר ובודקים מוסמכים ומספקת הדרכות לעובדים כמתחייב מ"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)". במכון ההדרכה מועסקים מרצים מומחים בתחומים הרלוונטיים לבטיחות הלייזר, והוא כולל מעבדת הוראה שבה ניתן לתרגל בשטח מגוון נושאים של בטיחות לייזר ומדידות לייזר.

מעבדת לייזר: ברשותנו מעבדה המכילה את כל אמצעי המדידה, השילוט, המיגון האישי והסביבתי הנדרש לבטיחות לייזר. בודקים מאושרים המועסקים במעבדה מבצעים את כל הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות המתחייבות מהתקנות החדשות לעבודה עם קרינת לייזר.

אמצעי מיגון ושילוט: החברה מפתחת ומייצרת, מייבאת ומשווקת אמצעי מיגון אישיים, סביבתיים  ושילוט אזהרה – כל זאת בתחום בטיחות בעבודה עם לייזר.

שירותים בנושאי בטיחות לייזר: אנו מספקים מגוון שירותים למוסדות ומפעלים, המחויבים מהתקנות החדשות, כגון: עריכת סקרי סיכונים, מדידות קרינה באזור העבודה וכד'. כמו כן, מספקת החברה, בדרך של "מיקור חוץ"  (Outsourcing), שירות של ממוני בטיחות לייזר שירכזו עבור לקוחותינו המעוניינים בכך את כל הפעילויות הנוגעות לבטיחות לייזר.