מהי קרינת לייזר?

קרינת הלייזר שייכת למשפחת הקרינה האלקטרומגנטית הלא מייננת, בתחום האופטי (אינפרא אדום + אור נראה + אולטרא סגול).
קרינת הלייזר נבדלת ממקורות האור בתחום זה בשני הפרמטרים הבאים:

       1. הלייזר מייצר אלומה המשוגרת לכוון מוגדר, בעוד שמקורות האור המצויים משגרים את 
           תפוקתם לכל הכוונים, או בפתיחה זוויתית גדולה.

      2. הלייזר מייצר אלומה בעלת צבע מוגדר (אורך גל מוגדר), בעוד שמקורות האור המצויים  
          מייצרים אור בצבע לבן, שלמעשה מכיל את מרבית הצבעים.

התכונה הראשונה גורמת לכך שצפיפות ההספק האופיינית שבחתך אלומת הלייזר גדולה מצפיפות ההספק האופיינית שמקורות אור מצויים מסוגלים לייצר.
שתי התכונות, גם יחד, מאפשרות למקד את אלומת הלייזר, באמצעות עדשה, לנקודה מזערית, מה שגורם שצפיפות ההספק בנקודת המוקד תהיה גבוהה בכמה סדרי גודל מצפיפות ההספק המקורית של אלומת הלייזר, הגבוהה ממילא.