אפיון המסנן האופטי

 פעולת המסנן האופטי
 
המסנן מנחית את עוצמתה של אלומת הלייזר הפוגעת בו, באופן שחלקה של האלומה העובר דרך המסנן, לכיוון העין, יהיה נמוך מערך רמת החשיפה המותרת (MPE) ללייזר הנתון.
המסנן האופטי צריך להיות מותאם לאורכי גל של הלייזר הנתון.
 
משקפי מגן המתאימים לעבודה עם לייזר מסויים, לא בהכרח יתאימו לעבודה עם לייזר אחר.
ייחודם של משקפי המגן, במסנן האופטי המשולב בהן.
 
על מנת להתאים את משקפי המגן לעבודה עם לייזר מסויים עלינו לדעת מהם אורכי הגל ומהי צפיפות ההספק של אלומת הלייזר הנתונה.
כמו כן נצטרך לחשב את הצפיפות האופטית (OD) ואת יכולת ההעברה של אורכי הגלך בתחום הנראה.
 
על מנת להתאים משקפי מגן, יש לבחור את דגם המסגרת ואת המסנן האופטי הנדרש להגנה מפני אלומת הלייזר.

חברת דגש בטיחות לייזר בע"מ מייעצת לכל גוף המעוניין להזמין משקפי מגן ללייזרים ומתאימה את משקפי המגן לפעילות היחודית של הגוף המזמין.